Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

2021 оны I улиралын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ. ЭНД дарж үзнэ үү

2020 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ. ЭНД дарж үзнэ үү

2020 оны III  улирлалын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ. ЭНД дарж үзнэ үү

2020 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ. ЭНД дарж үзнэ үү