Цахим хичээл №94

Цахим хичээл №94
Хичээлийн сэдэв: Унтлагын хувцас цуврал хичээл №3
Багш: Хувцас загварын дугуйлангийн багш Б.Ариунгэрэл
Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.
Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.