Цахим хичээл №79

Цахим хичээл №79

Хичээлийн сэдэв: Унтлагын хувцас цуврал хичээл №2

Багш: Хувцас загварын дугуйлангийн багш Б.Ариунгэрэл

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.