Хамтдаа хөгжье нээлттэй хичээл

Хамтдаа хөгжье нээлттэй хичээл:

Хичээлийн сэдэв: Монгол уран бичлэг

Багш: Монгол уран бичлэгийн багш Д.Ганбаатар

Сурагч: С.Уянга ээжийн хамт уран бичлэгийн хичээлийг толилуулна.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.