Цахим хичээл №75

Цахим хичээл №75

Хичээлийн сэдэв: Монгол зургийн аргаар Байгаль зурах

Багш: Монгол зургийн дугуйлангийн багш Н.Мөнхтуул

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

 Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.