Цахим хичээл №72

Цахим хичээл №72

Сүрлэн наамал “Унага” Хичээл-1

Багш: Сүрлэн наамалын дугуйлан багш Р.Энхбаяр

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

 Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.