Цахим хичээл №71

Цахим хичээл №71

Хичээлийн сэдэв: “Монгол хүү” скиз гаргах

Багш: Уран хайчилбарын дугуйлангийн багш Т.Ганхуяг

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

 Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.