Цахим хичээл №62

Цахим хичээл №62

Хичээлийн сэдэв: “Сүлжээс хэрхэн гаргах аргачлал” Зүү ороох

Багш: С.Ганцэцэг

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.