Цахим хичээл №56

Цахим хичээл №56

Хичээлийн сэдэв: Монгол зургийн аргаар цэцэг зурах

Багш: Монгол зургийн дугуйлангийн багш Н.Мөнхтуул

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.