БҮТЭЭЛЧ ХҮҮХЭД ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ №14

Хүүхдүүд та бүхэндээ өнөөдрийн теле хичээлээр баримлаар хэрхэн бүтээл хийхийг заах тул баримлын шавраа бэлдээрэй. Баримлаар бүтээл хийхэд хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээ хөгжиж орон зайн мэдрэмжтэй болдог тул сайн ажиглаад дагаад хийнэ үү. Өнөөдрийн хичээлийг Анхан шатны багш Ц.Дуламсүрэн заах болно.

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №14