Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №13

Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулсан төрмөл авьяасыг нь нээн хөгжүүлж бүтээлч сэтгэхүй, мэдлэг чадвар олгох зорилгоор “Бүтээлч хүүхэд теле хичээл” бэлтгэн толилуулж байна. Өнөөдрийн хичээлийг Монгол хувцас загварын багш Г.Гэрэлмаа заана. Хүүхдүүд та бүхэн дагаад хийгээрэй.

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №13