Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №12

“Бүтээлч хүүхэд” теле хичээл
Хичээлийг Уран хатгамлын багш С.Ганцэцэг заана. Хүүхдүүдээ дагаад хийгээрэй.

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №12