24 цагийн 119, 1800-0119 дугаарт хандан Ковид-19-ийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө аваарай. ✅

24 цагийн 119, 1800-0119 дугаарт хандан Ковид-19-ийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө аваарай. ✅