Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №9

Уран зургийн хичээлээр урлагийн боловсролтой болж дүрслэх урлагийн болон гоо зүйн мэдлэг чадвар олгодог билээ. Өнөөдрийн хичээлээр зураг зурах арга техникийг заахаар уран зургийн багш Д.Ганболд оролцлоо.

Теле хичээл №9