БҮТЭЭЛЧ ХҮҮХЭД ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ №5

Өнөөдрийн дугаарт гарын доорх материал ашиглан гоёмсог сав хийхээр Сүрлэн сүлжмэлийн багш Б.Нарантунгалаг оролцож байна. Хүүхдүүд та бүхэн дагаад хийгээрэй.

Теле хичээл №5