Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №2

Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулсан төрмөл авьяасыг нь нээн хөгжүүлж бүтээлч сэтгэхүй, мэдлэг чадвар, дадал зэрэг ерөнхий ойлголтыг өгөхөөр Анхан шатны уран зургийн багш Б.Нарангэрэл хэрхэн зурах талаар хичээл заалаа. Хүүхдүүдээ дагаад зураарай.

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №2