Монгол Улсын Ерөнхий аудитаас ИТГЭМЖЛЭЛ гардан авлаа.

Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв сүүлийн 3 жил төрийн аудитын шалгалтаар зөрчилгүй байсныхаа үр дүнд итгэл үзүүлэгдэж Монгол Улсын Ерөнхий аудитаас ИТГЭМЖЛЭЛ гардан авлаа. Нийт 800 орчим байгууллагаас ердөө гуравхан байгуулагд итгэл үзүүлсний нэг нь Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв байлаа.