Төвийн ойр орчмын гэр хороололд оршин суугаа сургуулийн насны хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг хийлээ.

Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээх төвөөс хойш байрлалтай Сүхбаатар дүүргийн 9, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн 5300 айл өрхөөр биечлэн явж судалгаа хийн, дугуйланд суралцах хүсэлтэй 762 хүүхэд бүртгэсэнээс энэ хичээлийн жилд 420 хүүхэд суралцаж байна.