Сурагчийн дагаж мөрдөх дүрэм

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төвийн сурагч бүр олж авбал зохих сургалтыг цаг тухай бүрдээ авахын төлөө авахын төлөө зүтгэх ……