“МОНГОЛ ЯПОН ОРНЫ НӨХӨРЛӨЛ” Хүүхдийн зургийн уралдаан