Цахим хичээл №92

Цахим хичээл №92
Хичээлийн сэдэв: Отгонтэнгэр хайрхан зурах, Хичээл-3
Багш: Уран зургийн дугуйлангийн багш М.Энхбаяр
Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.
Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.