Цахим хичээл №87

Цахим хичээл №87

Сүрлэн наамал “Унага” Хичээл-2

Багш: Сүрлэн наамалын дугуйлан багш Р.Энхбаяр

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.