Цахим хичээл №84

Цахим хичээл №84

Хичээлийн сэдэв: Бодит дүрслэн сурах, ойлгох (хар зураг, усан будгаар)

Багш: Уран зургийн анхан шатны дугуйлангийн багш Б.Нарангэрэл

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.