Цахим хичээл №77

Цахим хичээл №77

Хичээлийн сэдэв: “Цэцэгт мэндчилгээ” хийх

Багш: Анхан шатны дугуйлангийн багш Ц.Дуламсүрэн

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

 Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.