Цахим хичээл №63

Цахим хичээл №63

Хичээлийн сэдэв: “Хялбар аргаар жимс зурах” гуашь, усан будаг

Багш: Б.Нарангэрэл

Дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ.

Хичээлийг ЭНД дарж үзнэ үү.