“Олон улсын сурагч солилцоо” 2020

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газраас зохион байгуулагддаг
“Олон улсын сурагч солилцоо” хөтөлбөр дэлхий даяар тархаад буй шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын улмаас энэ жил Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах боломжгүй болсон. Иймд тус хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн Улаанбаатар хотын виртуал аяллын нэвтрүүлгийг та бүхэнд толилуулж байна.

“Олон улсын сурагч солилцоо” 2020