Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №20

“Бүтээлч хүүхэд теле хичээл”
Өнөөдрийн хичээлийг Монгол хувцас загварын багш Г.Гэрэлмаа заана. Хүүхдүүд та бүхэн дагаад хийгээрэй.

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №20