Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №19

Хүүхдүүд ээ өнөөдрийн хичээлээр зургийн жааз хийх аргачлалыг сурцгаая.
Хичээлийг Гар урлалын анхан шатны багш Б.Булгантуяа заана.
Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв
Монголын хүүхдийн кино академи

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №19