Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгууллаа

Хүүхэд багачуудад ялангуяа алслагдсан хороодын хүүхдүүдэд сурч хөгжих, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл мэндээ хамгаалах, хөдөлмөрийн хүмүүжил төлөвшил олгох боломжийг өргөжүүлэх зорилготойгоор Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгууллаа. Хүүхдийн төлөөх сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.