Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №10

Бүтээлч хүүхэд теле хичээлийн өнөөдрийн дугаарт байгалийн сүрлээр хэрхэн бүтээл хийх талаар заах гэж байна. Сүрлэн урлал нь гар доорх байгалийн бүтээгдэхүүнээр ахуйн болон сувинерийн бүтээл хийж сурах мөн хүүхдийн оюуны болон гар хурууны ур чадвар сайн хөгжиж өөртөө итгэлтэй бүтээлч хүүхэд болон төлөвшүүлдэг давуу талтай.
Хичээлийг Сүрлэн наамалын багш Р.Энхбаяр заана.