Бүтээлч хүүхэд теле хичээл №8

Монгол зургийн ангийн Н.Мөнхтуул багш хүүхдүүд та бүхэндээ зураг зурах арга техникийг заана. Хүүхдүүд ээ дагаад хийгээрэй.

Теле хичээл №8