БҮТЭЭЛЧ ХҮҮХЭД ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ №4

Хүүхдүүд та бүхний сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, гар нүдний баримжаа сайтай болж цаашид зуралгүй хайчлах арга ухаанд сургахаар Уран хайчилбарын багш Т.Ганхуяг хэрхэн бүтээл хийх талаар заалаа.

Теле хичээл №4