Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв, Монголын үндэсний хүүхдийн кино академитай хамтран “Бүтээлч хүүхэд” теле хичээл бэлтгэн хүргэж байна.

Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулсан төрмөл авьяасыг нь нээн хөгжүүлж бүтээлч сэтгэхүй, мэдлэг чадвар, дадал зэрэг ерөнхий ойлголтыг өгөхөөр теле хичээл заах тул хүүхдүүдээ дагаад хийгээрэй.

Теле хичээл №5

Теле хичээл №6

Теле хичээл №7

Теле хичээл №8