Авлигатай тэмцэх газар албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил байршуулж эхэлсэн байна.

Авлигатай тэмцэх газар албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил байршуулж эхэлсэн. Уг мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах талаар дараах бичлэгээс үзнэ үү.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хяналт

Авлигатай тэмцэх газар албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил байршуулж эхэлсэн. Уг мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах талаар дараах бичлэгээс үзнэ үү.

Posted by Авлигатай Тэмцэх Газар on Friday, August 30, 2019