2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан манай төв гадна табайн цэцэрлэгжилт болон гэрэлтүүлгийг хийж гүйцэтгэв

1.Төвийн авто зогсоол

Төвийн автомашины зогсоолыг хамтын ажиллагааны хүрээнд “Хурд интернейшнл” ХХК-р шинэчлэн засуулж тохижууллаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 3 тусгай зогсоолыг шинээр бий болгон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг ханган ажиллаж байна. Мөн авто зогсоолд хурд сааруулагч болон явган хүний гарцыг зам талбайн стандартад нийцүүлэн шинэчлэн тохижуулж, хүүхдийн аюулгүй байдалд онцгой анхааран ажиллала

2. Төвийн гадна фасадны гэрэлтүүлэг

3. Монгол уран зураг, Монгол хувцас дизайны 2 ангийг шинээр нээж тохижууллаа

4. Төвийн үүдэнд буюу эцэг эхчүүдийн хүлээлгийн танхимд ус цэвэршүүлэгч, ариун цэврийн өрөөнд гар ариутгагч байршуулж хүүхдэд ээлтэй орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна.