2023 он “Хамтдаа хөгжье” өдөрлөгөөр иргэд, зочид төлөөлөгчид, ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагч хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийг хүлээн авч байгууллагын үйл ажиллагаа танилцуулан мэдээлэл уулзалт хийсэн.