ТОГТООЛ, ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ, ЗААВАР, ДҮРЭМ

Эрх зүйн актын төрөл

Батлагдсан он

Дугаар Нэр
1 УИХ-ын тогтоол 2016 51 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлахтухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/12293?lawid=12293
2 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2018 38 Авлигаас татгалзах, илчлэх, авилгын гэрч, мэдээлэгчийг хамгаалах жил зарлах тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/13663?lawid=13663
3 Засгийн газрын тогтоол 1998 92 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгахорлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

http://legalinfo.mn/law/details/3311?lawid=3311

4 Засгийн газрын тогтоол 2001 134 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журамhttp://legalinfo.mn/law/details/2496?lawid=2496
5 Засгийн газрын тогтоол 2013 68 Босго үнэ шинэчлэн батлах тухайhttp://legalinfo.mn/law/details/9084?lawid=9084
6 Засгийн газрын тогтоол 2013 169 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам батлах тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/9344?lawid=9344
7 Засгийн газрын тогтоол 2015 24 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журамhttp://legalinfo.mn/law/details/10958?lawid=10958
8 Засгийн газрын тогтоол 2017 57 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журмыг шинэчлэн батлах тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/12528?lawid=12528
9 Засгийн газрын тогтоол 2017 89 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаандхяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

http://www.legalinfo.mn/law/details/12578?lawid=12578

10 Засгийн газрын тогтоол 2017 270 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрhttp://www.legalinfo.mn/law/details/12903?lawid=12903
11 Засгийн газрын тогтоол 2018 32 2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон зарлах тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/13165?lawid=13165
12 Засгийн газрын тогтоол 2018 138 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/13368?lawid=13368
13 Засгийн газрын тогтоол 2018 258 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/13621?lawid=13621
14 Засгийн газрын тогтоол 2018 264 Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/13631?lawid=13631
15 Архивын Ерөнхий Газрын даргын тушаал 2009 68 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааварhttp://www.legalinfo.mn/law/details/10719?lawid=10719
16 Үндэсний Архивын газрын даргын тушаал 2007 59 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухайhttp://www.legalinfo.mn/law/details/12573
17 Үндэсний Архивын газрын даргын тушаал 2007 160 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухайhttp://www.legalinfo.mn/law/details/1386?lawid=1386
18 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 2014 103 Хүүхдийн Урлан Бүтээх төвийн дүрэм батлах тухай /файлаар/
19 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 2018 70 Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухайhttp://www.citycouncil.mn/index.php?view=article&type=item&val=3237
20 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2013 А/1086 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх журамhttp://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=6476
21 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2015 А/69 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журамhttp://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=11449
22 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2017 А/34 Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухайhttp://www.ulaanbaatar.mn/Home/newsdetail?dataID=20688
23 Засгийн газрын тогтоол 2019 37 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журамhttps://www.legalinfo.mn/law/details/14107
24 Засгийн газрын тогтоол 2019 23 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилhttps://www.legalinfo.mn/law/details/14043
25 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 А/243  Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухайhttp://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=38154
26 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 А/285 Хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухайhttp://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=38510
27 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2019 А/558 Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухайhttp://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=40484
28 Засгийн газрын тогтоол 2019 472 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/14892?lawid=14892
29 Засгийн газрын тогтоол 2020 30 Шинэ коронавирусын халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухайhttps://www.legalinfo.mn/law/details/15030?lawid=15030
30 Нийслэлийн засаг даргын захирамж 2020 А/ 168 Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухайhttp://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=47077
31 Нийслэлийн засаг даргын захрамж 2020 А/ 108 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухайhttps://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=47003
32 Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж 2020 02 Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухайhttp://huuhdiinurlan.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2020/07/ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ЗӨВЛӨЛИЙН-ЗӨВЛӨМЖ.pdf
33 Нийслэлийн засаг даргын захрамж 2020 А/191 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний  тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=47195

34 Нийслэлийн засаг даргын захрамж 2020 А/223 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай

http://www.ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=47447