БҮТЭЭЛЧ ХҮҮХЭД ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ №11

Сүрлэн сүлжмэлийн ангийн Г.Туяа багш өнөөдрийн хичээлээр байгалийн сүрлээр гоёмсог цэцэг хийхийг заана. Хүүхдүүдээ дагаад хийгээрэй.

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл 11

Бүтээлч хүүхэд теле хичээл 11Сүрлэн сүлжмэлийн ангийн Г.Туяа багш өнөөдрийн хичээлээр байгалийн сүрлээр гоёмсог цэцэг хийхийг заана. Хүүхдүүдээ дагаад хийгээрэй.

Posted by Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төв on Thursday, May 21, 2020