Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-д нэгдэж байна. 

Дэлхийн 187 оронд эхлүүлээд байгаа “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-д Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв нэгдэж байна.