Хичээлийн амралтын хугацааг 03-р сарын 30-ыг хүртэл сунгалаа.

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн шийдвэрийг 2020 оны гуравдугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаагаар сунгах тухай Засгийн газраас тогтоол гарсантай холбогдуулан төвийн дугуйлан 03-р сарын 30-ыг хүртэлх хугацаанд хичээллэхгүй болсныг мэдэгдэж байна.