Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх төвийн дугуйлан 2020.03.02-ны өдрийг хүртэл хичээллэхгүй болсныг мэдэгдэж байна.

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх төвийн дугуйлан 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл хичээллэхгүй болсныг мэдэгдэж байна.