Салбар дугуйлангийн сургалт

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх төв нь алслагдсан дүүрэг болон хороодод салбар дугуйлан ажилуулах үндсэн чиглэлийн дагуу Хан-уул дүүргийн 114-р сургууль, Өнөр бүл төвд сургалт явууллаа.  Сургалтыг амжилттай явуулсан Анхан шатны багш Д.Нямгэрэл, Сүрлэн урлалын багш Б.Нарантунгалаг, Хувцас загварын багш Б.Ариунгэрэл болон сургалтад хамрагдсан нийт хүүхдүүддээ баярлалаа.