2019 ОНД САНААЧЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ОНЦЛОХ АЖЛУУД: “ДҮРСЛЭХ УРЛАГ БА ГАР УРЛАЛ” АНХНЫ СУРАХ БИЧИГТЭЙ БОЛСНЫ БАЯРАА СУРАЛЦАГЧ ХҮҮХДҮҮДТЭЙГЭЭ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ.

Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн сурагчдын шинэ жилийн баярын энэ өдөр анхан болон дунд шатны “Дүрслэх урлаг ба гар урлал” анхны сурах бичигтэй болсны баяраа суралцагч хүүхдүүдтэйгээ тэмдэглэлээ.