“ХАМТДАА ХӨГЖИЖ БУЙ МОНГОЛ-СОЛОНГОС” уран зураг, гар урлалын үзэсгэлэн, уралдаан