Суралцагч хүүхдийн тоог 140 хувиар нэмэгдүүллээ.

Өнгөрөгч онд төвд 833 хүүхэд суралцсан бол  идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд энэ хичээлийн жилд хүүхдийн тоо 140 хувиар нэмэгдэж одоо 2005 хүүхэд суралцаж байна. 2012-2017 оны хичээлийн жилд суралцагчдын тоог график хүснэгтээр харьцуулав.