МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРЛАН БҮТЭЭХ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх төв нь хүүхэд багачуудыг амьдралын арга ухаанд сургах, хөдөлмөр гоо зүйн мэдлэг олгох, Монгол үндэсний өв соёл, уламжлалыг сурталчлан таниулах, хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж дүрслэх урлаг, гар урлал, техник технологийн чиглэлээр мэргэжлийн чиг баримжаа олгодог байгууллага юм.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.