Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн ажилчид Сонгино хайрхан дүүргийн 3 болон 4 дүгээр хороонд эргүүлээр ажиллаа.

Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн ажилчид 2020 оны 02-05 саруудад Covid19-н эсрэг урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Сонгино хайрхан дүүргийн 3 болон 4 дүгээр хороонд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэлээ.