“Дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр”- Аялал жуулчлалыг сурталчлах үйл ажиллагаа

“Дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр”- Аялал жуулчлалыг сурталчлах үйл ажиллагаа өнөөдөр Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд болж байна.